Reklamace

Reklamace vadného výrobku v záruční době

 

Máte několik možností:

• Přineste zboží osobně na některé z našich výdejních míst.
• Zašlete zboží poštou na adresu: Music partner, Michal Weber, J.Kytky 1343, 39901, Milevsko

>>> nezapomeňte spolu se zbožím doručit i tento vyplněný protokol <<<


Výrobek do reklamace předejte kompletní, včetně všech součástí a čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady. 
Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o koupi (fakturu), záruční list a vyplněný reklamační list. Nezapomeňte na vaše kontaktní údaje a adresu pro zpětné zaslání.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

 

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

• s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že nevyužijete naší nabídku na bezplatnou dopravu a zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
• reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
• zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
• doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu nebo kurýra. Pokud nevyužijete naši nabídku bezplatné dopravy do servisu, proplácíme maximálně 99Kč za dopravu balíku s hmotností do 50 kg.